حمایت از ما...

قطره ها دریا را می سازند...

حمایت مادی

سایت سینا ساینس برای توسعه فعالیتهای خود در حوزه روانشناسی نیاز به حمایت مالی شما مخاطبین گرامی دارد. بدیهی است که کمک های نقدی شما مخاطب گرامی باعث افزایش کیفیت مقالات سایت خواهد گردید. شما می توانید کمک های نقدی خود را به حساب زیر واریز نمایید:

6104-3378-6209-3182
عباس جهان پارسا

حمایت معنوی

برای حمایت معنوی از سایت سینا ساینس ما را به دوستان خود معرفی نموده و در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید. همچنین با ارایه پیشنهادات و انتقادات می توانید ما را در توسعه و بهبود مطالب سایت یاری نمایید.