درباره سفر قهوه از مبدا آن که اتیوپی است و نحوه برشته کاری و دم آوری و مراحلی که روی گیلاس قهوه انجام میشود تا به دست ما برسد و نمای کلی از زنجیره ارزش قهوه را ارئه دهد.